AkuEkspert Sp.j.
690 66 11 35 | 690 66 11 95
AkuEkspert Sp.j. | 690 66 11 35 | 690 66 11 95
Operaty akustyczne
Hałas drogowy i kolejowy
Hałas przemysłowy
Naszą ofertę projektowania akustycznego kierujemy przede wszystkim do architektów i deweloperów. Zapewniamy sporządzenie operatów sprawdzających poprawność zastosowanych materiałów i rozwiązań budowlanych nie tylko pod względem wymagań formalnych, ale przede wszystkim pod kątem poziomów hałasu występujących w obszarze projektowanych bądź powstających obiektów.

Nasze opracowania skupiają się na najważniejszych kwestiach i obejmują:
– sporządzenie dokładnej mapy hałasu danej okolicy (dla warunków aktualnych bądź prognozowanych),
– zweryfikowanie mapy hałasu poprzez bezpośrednie pomiary hałasu na terenie inwestycji,
sprawdzenie zgodności z wymaganiami poszczególnych przegród dla przewidywanych warunków akustycznych.

Oferujemy badanie hałasu generowanego przez drogi oraz linie kolejowe, zarówno na potrzeby związane z infrastrukturą komunikacyjną, jak również pod względem jego wpływu na strefy chronione (np. zamieszkania zbiorowego). W naszej działalności opieramy się na bezpośrednich badaniach terenowych przeprowadzanych przy zastosowaniu najwyższej klasy sprzętu pomiarowego (mierniki dźwięku klasy 1).

W przypadku analizowania hałasu na potrzeby nowych inwestycji, posługujemy się najbardziej zaawansowanym oprogramowaniem do projektowania akustycznego, zgodnym z obowiązującą obecnie w Polsce Dyrektywą 2002/49/WE, przy zastosowaniu metod obliczeniowych:
NMPB/XP S 31-133 – dla hałasu pochodzącego od dróg,
SRM II – dla hałasu pochodzącego od linii kolejowych.

Przeprowadzamy badania hałasu na granicach stref chronionych znajdujących się w sąsiedztwie zakładów przemysłowych. Dzięki regularnym pomiarom możliwa jest rzetelna ocena poziomu hałasu, co umożliwia podjęcie niezbędnych działań w momencie wystąpienia przekroczeń. Bezpośrednie pomiary terenowe przeprowadzamy przy użyciu najwyższej klasy sprzętu pomiarowego (mierniki dźwięku klasy 1).

Oferujemy również opracowanie prognoz oddziaływania, w postaci map akustycznych, dla nowopowstających lub rozbudowujących się zakładów przemysłowych. W tym celu posługujemy się najbardziej zaawansowanym oprogramowaniem do projektowania akustycznego, zgodnym z obowiązującą obecnie w Polsce Dyrektywą 2002/49/WE, przy zastosowaniu aktualnej metody obliczeniowej:
ISO 9613-2 – metoda obliczeniowa dla hałasu przemysłowego.

Pomiary hałasu
Hałas na stanowiskach pracy
Kontakt - akustyka i ochrona przed hałasem
Ofertę pomiarów hałasu kierujemy do osób prywatnych oraz firm, instytucji i stowarzyszeń. Pomiary wykonujemy we wskazanych miejscach zamieszkania bądź pracy. Jeśli uważają Państwo, że poziom hałasu w otoczeniu przekracza dopuszczalne normy, utrudnia codzienne życie, uniemożliwia pracę lub jest czynnikiem zakłócającym komfortowy wypoczynek i sen prosimy o kontakt. Pomiary obejmują takie aspekty jak:

hałas w pomieszczeniach od czynników zewnętrznych (np. hałas generowany przez komunikację lub sąsiadujące obiekty przemysłowe),
– hałas w pomieszczeniach od czynników wewnętrznych (np. hałas pochodzący z instalacji, hałas sąsiedzki),
hałas na zewnątrz (np. w przydomowych ogródkach).

Hałas jako czynnik szkodliwy wpływa negatywnie nie tylko na słuch, ale także na inne narządy i struktury ludzkiego ciała, jak np. układ krwionośny, nerwowy czy pokarmowy. Ponadto może skutkować osłabieniem kondycji psychicznej i fizycznej człowieka. Dlatego bardzo istotne jest, aby pracownicy narażeni na oddziaływanie hałasu byli przed nim właściwie zabezpieczeni.

Firma AkuEkspert oferuje dwa najważniejsze oręża w walce z hałasem na stanowiskach pracy:
– określenie poziomu hałasu na poszczególnych stanowiskach na podstawie pomiarów kontrolnych,
zdefiniowanie zagrożeń i zaproponowanie optymalnych rozwiązań, zarówno ochrony bezpośredniej, jak również redukcji hałasu.

Działamy na terenie całego kraju. Zapraszamy do kontaktu z nami.

E-mail: biuro@akuekspert.com
Telefony: 690 66 11 35, 690 66 11 95
Adres korespondencyjny:
AkuEkspert Spółka Jawna
ul. Łosia 6, 05-080 Truskaw

Projekty i operaty

Naszą ofertę projektowania akustycznego kierujemy przede wszystkim do architektów i deweloperów. Zapewniamy sporządzenie operatów sprawdzających poprawność zastosowanych materiałów i rozwiązań budowlanych nie tylko pod względem wymagań formalnych, ale przede wszystkim pod kątem poziomów hałasu występujących w obszarze projektowanych bądź powstających obiektów.
Nasze opracowania skupiają się na najważniejszych kwestiach i obejmują:

  • sporządzenie dokładnej mapy hałasu danej okolicy (dla warunków aktualnych bądź prognozowanych),
  • zweryfikowanie mapy hałasu poprzez bezpośrednie pomiary hałasu na terenie inwestycji,
  • sprawdzenie zgodności z wymaganiami poszczególnych przegród dla przewidywanych warunków akustycznych.

Hałas komunikacyjny

Oferujemy badanie hałasu generowanego przez drogi oraz linie kolejowe, zarówno na potrzeby związane z infrastrukturą komunikacyjną, jak również pod względem jego wpływu na strefy chronione (np. zamieszkania zbiorowego). W naszej działalności opieramy się na bezpośrednich badaniach terenowych przeprowadzanych przy zastosowaniu najwyższej klasy sprzętu pomiarowego (mierniki dźwięku klasy 1).

W przypadku analizowania hałasu na potrzeby nowych inwestycji, posługujemy się najbardziej zaawansowanym oprogramowaniem do projektowania akustycznego, zgodnym z obowiązującą obecnie w Polsce Dyrektywą 2002/49/WE, przy zastosowaniu metod obliczeniowych:
NMPB/XP S 31-133 – dla hałasu pochodzącego od dróg,
SRM II – dla hałasu pochodzącego od linii kolejowych.

Hałas przemysłowy

Przeprowadzamy badania hałasu na granicach stref chronionych znajdujących się w sąsiedztwie zakładów przemysłowych. Dzięki regularnym pomiarom możliwa jest rzetelna ocena poziomu hałasu, co umożliwia podjęcie niezbędnych działań w momencie wystąpienia przekroczeń. Bezpośrednie pomiary terenowe przeprowadzamy przy użyciu najwyższej klasy sprzętu pomiarowego (mierniki dźwięku klasy 1).

Oferujemy również opracowanie prognoz oddziaływania, w postaci map akustycznych, dla nowopowstających lub rozbudowujących się zakładów przemysłowych. W tym celu posługujemy się najbardziej zaawansowanym oprogramowaniem do projektowania akustycznego, zgodnym z obowiązującą obecnie w Polsce Dyrektywą 2002/49/WE, przy zastosowaniu aktualnej metody obliczeniowej:
ISO 9613-2 – metoda obliczeniowa dla hałasu przemysłowego.

Hałas na stanowiskach pracy

Hałas jako czynnik szkodliwy wpływa negatywnie nie tylko na słuch, ale także na inne narządy i struktury ludzkiego ciała, jak np. układ krwionośny, nerwowy czy pokarmowy. Ponadto może skutkować osłabieniem kondycji psychicznej i fizycznej człowieka. Dlatego bardzo istotne jest, aby pracownicy narażeni na oddziaływanie hałasu byli przed nim właściwie zabezpieczeni.
Firma AkuEkspert oferuje dwa najważniejsze oręża w walce z hałasem na stanowiskach pracy:

  • określenie poziomu hałasu na poszczególnych stanowiskach na podstawie pomiarów kontrolnych,
  • zdefiniowanie zagrożeń i zaproponowanie optymalnych rozwiązań, zarówno ochrony bezpośredniej, jak również redukcji hałasu.

Pomiary hałasu

Ofertę pomiarów hałasu kierujemy do osób prywatnych oraz firm, instytucji i stowarzyszeń. Pomiary wykonujemy we wskazanych miejscach zamieszkania bądź pracy. Jeśli uważają Państwo, że poziom hałasu w otoczeniu przekracza dopuszczalne normy, utrudnia codzienne życie, uniemożliwia pracę lub jest czynnikiem zakłócającym komfortowy wypoczynek i sen prosimy o kontakt. Pomiary obejmują takie aspekty jak:

  • hałas w pomieszczeniach od czynników zewnętrznych (np. hałas generowany przez komunikację lub sąsiadujące obiekty przemysłowe),
  • hałas w pomieszczeniach od czynników wewnętrznych (np. hałas pochodzący z instalacji, hałas sąsiedzki),
  • hałas na zewnątrz (np. w przydomowych ogródkach).

Dane kontaktowe

Działamy na terenie całego kraju. Zapraszamy do kontaktu z nami.

E-mail: biuro@akuekspert.com
Telefony: 690 66 11 35, 690 66 11 95

Adres korespondencyjny:
AkuEkspert Spółka Jawna
ul. Łosia 6, 05-080 Truskaw

© AkuEkspert Sp.j. | Wszelkie prawa zastrzeżone